BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Article


Year
2013
Issue
3
Pages
017-022
<<
>>

Section Philosophy. Psychology. Pedagogy
Title The conceptualization of social evil in the discourse of negative ontology
Author(-s) Yarkeev А.V.
Abstract The article studies the problem of social evil’s being which is conceptualized in the structures of negative ontology. It includes a possibility of meaningful discourse of negativity in the field of social ontology.
Keywords социальное зло, негативная онтология, бытие, не-бытие, мышление, субъект, social evil, negative ontology, being, un-being, thinking, subject
UDC 111::316 (045)
References
 1. Agamben Dzh. Gryaduschee soobschestvo. M.: Tri kvadrata, 2008. 144 pages.
 2. Badyu A. Etika: Ocherk o soznanii zla. SPb.: Machina, 2006. 126 pages.
 3. Bushmakina O. N. Germenevtika mezhdu dekonstruktsiej i konstruktivizmom // Sotsialnaya ontologiya: konstruktivno-germenevticheskij podhod. Ser. Nauchnye shkoly: sb. nauch. st. Izhevsk: Izd-vo «Udmurtskij universitet», 2011. S. 222-239.
 4. Bushmakina O.N. Samokonstruirovanie bytiya v strukturah ambivalentnosti i polivalentnosti // 75 let vysshemu obrazovaniyu v Udmurtii: sb. materialov mezhdunar. nauch. konf. Izhevsk, 2006. S. 40.
 5. Dekomb V. Sovremennaya frantsuzskaya filosofiya. M.: Ves Mir, 2000. 344 pages.
 6. Zhizhek S. Chuma fantazij. Harkov: Izd-vo «Gumanitarnyj tsentr», 2012. 388 pages.
 7. Kozhev A. Vvedenie v chtenie Gegelya. SPb.: Nauka, 2003. 792 pages.
 8. Kozhev A. Tiraniya i mudrost // Kozhev A. Ateizm i drugie raboty. M.: Praksis, 2006. S. 323-386.
 9. Kolbin D.A. Ontologiya sotsialnogo zla: avtoref. dis. … kand. filos. nauk. Izhevsk: UdGU, 2004. 15 pages.
 10. Luman N. Obschestvo kak sotsialnaya sistema. M.: Logos, 2004. 232 pages.
 11. Luman N. Evolyutsiya. M.: Logos, 2005. 256 pages.
 12. Svendsen L. Filosofiya zla. M.: Progress-Traditsiya, 2008. 352 pages.
 13. Sidorov A.N. Zhan-Pol Sartr i libertarnyj sotsializm vo Frantsii (50-70-e gg. HH v.). Irkutsk: Izd-vo Irkut. tehn. un-ta, 2006. 102 pages.
 14. Hajdegger M. Vremya i bytie: stati i vystupleniya. M.: Respublika, 1993. 447 pages.
 15. Hajdegger M. Chto zovetsya myshleniem? M.: Izd. dom «Territoriya buduschego», 2006. 320 pages.
 16. Shelling F. Filosofiya otkroveniya. SPb.: Nauka, 2000. T. 1. 699 pages.
Full text