BULLETIN
of Udmurt University
Series Philosophy. Psychology. Pedagogy
udsu-logo

Article


Year
2013
Issue
3
Pages
050-053
<<
>>

Section Philosophy. Psychology. Pedagogy
Title Use of mathematical tools of binary relations by example of self-appraisal indirect measurement technique
Author(-s) Danichev A.A., Manushkina M.M., Shestakov V.N
Abstract It is shown that the existing methods of processing the results of psychological tests and sociological polls can be improved assuming the original data is measured using different forms of ordinal scale (scores, gradations, ranks, orderings, pairwise comparisons). On the basis of the well-known testing technique, a new method of generating keys is demonstrated and the partition law for self-appraisal is studied.
Keywords порядковая шкала, закон распределения, уровень самооценки, косвенное измерение, ordinal scale, partition law, self-appraisal, indirect measurement
UDC 159.9.072:311.2:519.25
References
  1. Litvak B.G. Ekspertnaya informatsiya: metody polucheniya i analiza. M.: Radio i svyaz, 1982. 255 pages.
  2. Shestakov V.N., Danichev A.A., Manushkina M.M. Kommunikativnaya paradigma v sisteme upravleniya chelovecheskim resursom // Diskussiya. 2013. # 5-6. S. 45-48.
  3. Gehman A.V., Yakunin YU.YU., Danichev A.A., Volodin A.A. Obrabotka rezultatov ekspertiz v reestre nauchno-tehnicheskih razrabotok // Vestn. Sibir. gos. aerokosmicheskogo un-ta im. akad. M.F. Reshetnyova. Krasnoyarsk: SibGAU, 2010. Vyp. 6(32). S. 30-34.
  4. Danichev A.A., Kovalevich I.A. Innovatsionnaya obrazovatelnaya tehnologiya izucheniya sotsiogumanitarnyh distsiplin // Vestn. KrasGAU. Krasnoyarsk, 2006. # 10. S. 389-391.
  5. Triangle of Mahonian numbers (The OEIS Foundation Inc.). URL: http://oeis.org/A008302
  6. Knut Donald E. Iskusstvo programmirovaniya. T. 3: Sortirovka i poisk. M.: Vilyams, 2012. 824 pages.
  7. Bodalev A.A., Stolin V.V., Avanesov V.S. Obschaya psihodiagnostika. SPb.: Rech, 2000. 440 pages.
Full text